Steven Van Geertruyden, Voorzitter
Jeroen, Ondervoorzitter
Koen, Secretaris
Gert, Penningmeester
Johan Verstrepen, Eresecretaris